THÀNH TÂM SÁM HỐI

THÀNH TÂM SÁM HỐI

Trước tam bảo trang nghiêm thanh tịnh,
Đức Quang minh thức tỉnh thế trần
Nghiệp duyên từ khẩu ý thân,
Thành tâm sám hối lổi lầm tạo gây

Văn thiên tường:
Tham sân si mạng … nghi, ôi tâm trần vọng khởi u minh,
từ thân khẩu ý thập ác mới tạo gây.
Dập dùi trong chén men cay,
hại vật sát sinh dung dưỡng xác thân này.
Nay con hồi tâm trở lại, diệt lòng sanh hận,
mà từ lâu thiêu đốt duyên lành.
Còn dục lòng luôn dậy khởi  làm tâm trí mê si,
gươm đại hùng trí tuệ đoạn ly, cố mở sợi dây sanh tử luân hồi.
Mượn nước thiền lau tâm ô nhiểm, luôn giữ tròn chánh niệm,
để sáng soi trên mổi bước đường trần.

Vọng cổ câu 1 :
Tiếng chuông ngân luân hồi trên chánh điện,
trước đài sen con sám hối tội bao… đời.
Xin Phật từ bi thương xót con khờ.
Biển nghiệp mênh mang khó trừ lòng ái dục,
cỏi trần dể phạm là tội sát sanh.
Bao năm trường lăn lộn chốn lợi danh,
thân khẩu ý tạo thành bao duyên nghiệp.
Nay con quì lạy Phật chứng minh,
bao tội lổi con gây xin thành tâm sám hối.

Câu 2 : ( 8 nhịp )
Lổi lầm củng tại do tâm,
vô minh khởi niệm luân trầm xuống lên.
Sáu đường trôi dạt lênh đênh,
tâm mê dậy khởi kề bên khổ sầu.
Vùi dập trong nắng dãi mưa dầu.
Xưa Phật dạy : nhứt thiết duy tâm tạo,
thiên đường địa ngục cũng tại do ta.
Khi tâm mê thì bến giác liền xa,
lúc khai ngộ thì là giải thoát.
Nhờ ơn Phật tìm ra chân lý để cứu muôn loài thoát nẻo trần ai.

Nam ai lớp mái :
Con xin phát nguyền, trọn kiếp lo tu hành,
luôn làm chủ vọng trần, chuyển hóa bóng vô minh.
Với luật hằng sửa tâm, định tuệ phá mê si,
tâm hỉ xả đại từ, bố thí giúp quần sanh.
Hồi hướng cỏi Tây Phương, niệm đức Phật Di Đà,
đắc đạo đáo tam bà, đền đáp đức trọng ân.

Vọng cổ câu 5 :
Còn hạnh phúc nào hơn khi tâm mình thanh tịnh,
dẩu có muôn châu không đổi tánh nhân …từ.
Bố thí trì chay thể hiện tâm lành.
Tạo phước đức để tiêu mòn tham dục,
tâm đại từ dập tắt lửa sân si.
Tinh tấn một lòng dẹp phá lối mạn nghi,
nguyện về Tịnh Độ đâu tiếc chi cảnh tục.
Khai đèn huệ tỉnh tâm trong mọi lúc,
nguyện ngày đêm niệm đức Phật Di Đà.

Câu 6 : ( 8 nhịp  )
Hải đại lực chuyển căn trần thất,
tâm nhẹ nhàng ngày tháng tiêu dao.
Mặc cho đời tranh luận thấp cao,
lòng luôn giữ từ bi nhẩn nhục.
Thường nhớ câu Bồ tát sợ nhân,
sống ở hồng trần tùy duyên tiêu nghiệt thủ.
Đã ngộ rồi thế gian là cỏi tạm,
thì lo chi sinh tử chuyện du thường.
Biển trần sóng cuộn lao xao,
tịnh tâm niệm phật ba đào lặng êm.
Trăng vàng rọi đến trước thềm,
hình như gọi khách sớm tìm đường tu.

gifs barres
Chương Trình Văn Nghệ mừng Vu Lan
Chùa Kim Quang 05-07-2009

 

gifs barres

PHẬT ĐẢN 02-06-2013
Chương trình Văn Nghệ mừng PHẬT ĐẢN
do Ban Văn Nghệ Linh Sơn tổ chức ngày 02-06-2013
tại Viện Đại Học Linh Sơn ( Vitry sur Seine )

THÀNH TÂM SÁM HỐI   
Thi Mai -Thảo Ly

gifs barres

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site