LÝ MƯỜI THƯƠNG

LÝ MƯỜI THƯƠNG
dân ca Miền Trung
trình bày : Thi Mai

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ly-muoi-thuong-thi-mai.TUezCj7Rv12a.html

Một thương tóc xõa ngang vai,
Hai thương, hai thương đi đứng,
ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang
Vẻ người thật là đoan trang
ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang


Ba thương ăn nói có duyên,
Bốn thương, bốn thương mơ mộng
ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang
Ðôi mắt huyền càng nhìn thêm xinh
ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang


Năm thương dáng điệu thanh thanh
Sáu thương, sáu thương nón Huế,
ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang
Nửa vành thật là nên thơ,
ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang


Bảy thương thiếp cũng mong chờ
Tám thương, tám thương thơ thẩn
ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang
bên bờ là dòng Hương Giang,
ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang


Chín thương bến Ngự sang ngang
Mười thương, mười thương tà aó,
ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang
Dịu dàng  là này gió bay,
ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang

ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang

NOUVEL AN VIETNAMIEN à ESSART LE ROI 15-02-2014
Thi Mai, My Huong, Anh Van, Ngoc Dung, Hai Yen, Le Van

 

MONTIGNY LE BRETONEUX 16-05-2014
Thi Mai, My Huong, Anh Van, Ngoc Dung, Hai Yen, Le Van

 

VERSAILLES 17-05-2014
Thi Mai, My Huong, Anh Van, Ngoc Dung, Hai Yen, Le Van

 

GERMANY 24-05-2014
Thi Mai, Anh Van, My Huong, Le Van, Ngoc Dung, Hai Yen

 

NOUVEL AN VIETNAMIEN à LA ROCHELLE 28-02-2015
Thi Mai, Anh Van, My Huong, Le Van, Ngoc Dung, Hai Yen

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site

×