LÝ MƯỜI THƯƠNG

LÝ MƯỜI THƯƠNG
dân ca Miền Trung
trình bày : Thi Mai


Một thương tóc xõa ngang vai,
Hai thương, hai thương đi đứng,
ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang
Vẻ người thật là đoan trang
ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang

Ba thương ăn nói có duyên,
Bốn thương, bốn thương mơ mộng
ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang
Ðôi mắt huyền càng nhìn thêm xinh
ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang

Năm thương dáng điệu thanh thanh
Sáu thương, sáu thương nón Huế,
ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang
Nửa vành thật là nên thơ,
ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang

Bảy thương thiếp cũng mong chờ
Tám thương, tám thương thơ thẩn
ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang
bên bờ là dòng Hương Giang,
ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang


Chín thương bến Ngự sang ngang
Mười thương, mười thương tà aó,
ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang
Dịu dàng  là này gió bay,
ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang

ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang

Chương trình Văn Nghệ Mừng Xuân Giáp Ngọ
tổ chức ngày 16-02-2014
tại Viện Phật Học Linh Sơn
Vitry sur Seine

NOUVEL AN VIETNAMIEN à ESSART LE ROI 15-02-2014
Thi Mai, My Huong, Anh Van, Ngoc Dung, Hai Yen, Le Van

 

MONTIGNY LE BRETONEUX 16-05-2014
Thi Mai, My Huong, Anh Van, Ngoc Dung, Hai Yen, Le Van

 

VERSAILLES 17-05-2014
Thi Mai, My Huong, Anh Van, Ngoc Dung, Hai Yen, Le Van

 

GERMANY 24-05-2014
Thi Mai, Anh Van, My Huong, Le Van, Ngoc Dung, Hai Yen

 

NOUVEL AN VIETNAMIEN à LA ROCHELLE 28-02-2015
Thi Mai, Anh Van, My Huong, Le Van, Ngoc Dung, Hai Yen

Chương Trình Văn Nghệ Mừng Xuân Mậu Tuất
do Hội Lion Club tổ chức ngày thứ bảy 24-02-2018
tại Mairie de Vauréal.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site